Neurologische revalidatie

WAT?

Deze specifieke revalidatie is belangrijk voor het bieden van een betere levenskwaliteit aan mensen met een neurologische aandoening, met name een letsel aan de hersenen, ruggemerg of zenuwen. De revalidatie heeft als doel de beperking en handicap te voorkomen of te bestrijden en te streven naar een zo maximaal mogelijke recuperatie van de functiestoornissen.

VOOR WIE? (enkele voorbeelden van letsels)

  • mensen met uitstralingsproblemen
  • lokale zenuwklachten (vb. dropvoet; facialis-letsel)
  • een ruggenmergletsel waardoor benen en/of armen gedeeltelijk of volledig zijn verlamd
  • na trauma, niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • acuut of chronisch CVA – Cerebro vasculaire aandoeningen
  • een aangeboren hersenletsel met verlamming en spasticiteit tot gevolg (cerebral palsy) (CP)
  • een evolutieve aandoening van de spieren of het zenuwstelsel ook neuromusculaire aandoening, myopathie of neuropathie genoemd (vb. Duchenne; Parkinson; Multiple Sclerose)

HOE

Bij de revalidatie wordt er samen met de patiënt gezocht naar allerlei manieren om zo comfortabel mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven en de verloren functies in de mate van het mogelijke te gaan herstellen. Therapie richt zich op het verminderen van de spasticiteit, verbeteren van de mobiliteit, spierkracht, evenwicht, coördinatie, gangmogelijkheden, de algemene conditie… Hierbij wordt gekeken naar het al dan niet inschakelen van hulpmiddelen. De ganse revalidatie dient dus te worden aangepast aan de individuele doelen en noden van de patiënt (hulpvraag). Via testen kan men aan de hand van de meetresultaten de evaluatie van de patiënt maken en deze verder motiveren en begeleiden.